Bogusław Okapiec
Radca prawny, adwokat

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłw 1977 roku. Następnie odbyłaplikację prokuratorską. W latach 1977 1984 pracował w organach Prokuratury odpowiednio na stanowiskach aplikanta, następnie asesora a od 1981 roku na stanowisku podprokuratora i wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Od 1984 roku pracował jako radca prawny i adwokat. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Aktywnie uczestniczył w działalności samorządowej, pełniąc w latach 2001 2004 funkcje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Zastępcy Członka Komisji Rewizyjnej.

Z Gintowt Adwokaci Radcowie związany od początku tj. od 1992 roku.

Specjalizuje sięw obsłudze podmiotów gospodarczych reprezentując je w kontaktach z kontrahentami oraz sporach sądowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych, prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego, a także prawa autorskiego.


Powrót do podstrony Prawnicy