Karolina Aromińska
Prawnik

Ekspert z zakresu prawa pracy, praw człowieka i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Studia prawnicze ukończyła w 2005 r. z oceną bardzo dobrą i wynikiem dobrym z całego toku studiów, następnie w 2012 roku studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2014 roku otworzyła przewód doktorski rozprawy zatytułowanej: ,,Zakaz dyskryminacji jako ograniczenie swobody zawierania umów”.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach adwokackich w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy dzięki doświadczeniu zdobytym w jednej z wiodących w Polsce agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa personalnego. Pasjonatka nauk prawnych, w szczególności prawa pracy, cywilnego, europejskiego i handlowego. Opracowuje dokumenty niezbędne na etapie przedsądowym, pisma procesowe na etapie sądowym, sporządza opinie prawne oraz umowy. Doradza w bieżących sprawach związanych z działalnością kancelarii oraz skutecznie negocjuje warunki umów z klientami, m.in. w  procesach inwestycyjnych. Pracuje zgodnie z maksymą H. Forda: ,,Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Z kancelarią Gintowt Adwokaci i Radcowie współpracuje od połowy 2013 roku. Jako pasjonat nauk prawnych zajmuje się także organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa, w szczególności prawa pracy oraz legal English.

Biegle włada językiem angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Jej pasją jest prawo, nauka języków obcych, narciarstwo i tańce latynoskie.


 Powrót do podstrony Prawnicy