Magdalena Katner
Radca prawny

W 2010 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą. Pracę magisterską napisała z zakresu postępowania cywilnego Funkcje klauzuli wykonalności.

W 2014 roku uzyskałtytuł radcy prawnego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Z zespołem Gintowt Adwokaci Radcowie związana jest od 2011 roku. Pełni także funkcję członka radcy nadzorczej w jednej ze spółek akcyjnych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie handlowym oraz prawie administracyjnym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami oraz procesem budowlanym jak również bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym postępowań rejestrowych. Prowadzi postępowania przed sądami, organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Reprezentuje Klientów w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych.

Pracuje zgodnie z powiedzeniem, że życzliwość i uśmiech na twarzy otworzą każde drzwi.


Powrót do podstrony Prawnicy