W zakresie prawa ubezpieczeń świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie postępowań likwidacyjnych szkód, jak też przed sądami powszechnymi na skutek decyzji towarzystw ubezpieczeń kończących postępowania likwidacyjne. Specjalizujemy się przede wszystkim w kwestiach odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeń zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i z tytułu ubezpieczeń majątkowych (przykładowo ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk).

Nasza obsługa dotyczy również opiniowania szkód pod kątem skuteczności i możliwości dalszych kroków prawnych na skutek zaistniałych wypadków ubezpieczeniowych.

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w reprezentacji Ubezpieczonych jak i Ubezpieczycieli.


Powrót do podstrony Usługi