Gintowt Adwokaci Radcowie to zespół, którego głównym przedmiotem aktywności zawodowej, od początku istnienia, jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego.

W sprawach dotyczących prawa obrotu nieruchomościami posiadamy bogate doświadczenie m. in. w zakresie:

 • ustalania stanu prawnego nieruchomości;
 • przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych czy przemysłowych;
 • najmu komercyjnego;
 • własności i współwłasności nieruchomości w tym ich ochroną;
 • zniesienia współwłasności;
 • obciążenia nieruchomości;
 • przenoszenia własności nieruchomości;
 • prawa zasiedzenia nieruchomości;
 • pierwokupu nieruchomości;
 • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • obrotu nieruchomościami lokalowymi;
 • obrotu użytkowaniem wieczystym;
 • ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości oraz obrotu nimi (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • umów mających za przedmiot nieruchomości takich jak na przykład sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa o dożywocie;
 • powierniczego nabycia nieruchomości;
 • przeniesienia nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności;
 • umów przekazania nieruchomości;
 • wywłaszczenia nieruchomości;
 • obrotu nieruchomościami rolnymi;
 • rozgraniczania, scalania oraz podziału nieruchomości;
 • zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Powrót do podstrony Usługi