PUBLICATIONS
 • Ziemisław Gintowt

  Trybunał w Strasburgu nie ocenia adwokatów, Gazeta Prawna, 11.06.2007 r

  Adwokaci i Radcy: razem czy osobno, Rzeczpospolita 5.12.2008 r.

 • Karolina Aromińska

  Polska i angielska legislacja antydyskryminacyjna, Prawo Europejskie w Praktyce, artykuł dostępny na: http://union.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=10849

   

  Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej, artykuł dostępny na: http://www.uniaeuropejska.org/rozwoj-zasady-niedyskryminacji-na-gruncie-prawa-pierwotnego-i-wtornego-unii-europejskiej

   

  Działania harmonizacyjne Acquis Group, artykuł dostępny na: http://union.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?bib=10816

   

  Dyskryminacyjne zasady naliczania ekwiwalentu za urlop, Rzeczpospolita, 10.05.2013 r. , artykuł dostępny na: http://archiwum.rp.pl/artykul/1188485-Dyskryminacyjne-zasady-naliczania-ekwiwalentu-za-urlop.html

  Pod telefonem w oczekiwaniu na wezwanie szefa, Rzeczpospolita, 15.10.2013 r., artykuł dostępny na:

  http://archiwum.rp.pl/artykul/1220482-Pod-telefonem-w-oczekiwaniu-na-wezwanie-szefa.html#.Ulz4FlCuxHY

   

  Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia, bądź jego składnika, Vademekum Pracodawcy 2013 r., artykuł dostępny na: http://leasingteam.pl/wp-content/uploads/2014/02/Artykul-Czy-pracownik-mo%C5%BCe-zrzec-si%C4%99-wynagrodzenia-01.2014.pdf

   

  Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia, Bezpieczeństwo Pracy- nauka i Praktyka, marzec 2014 r., artykuł dostępny na: http://www.ciop.pl/

  CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P15600149351347541340906&magazineEditionId=1060#art_id_href_5755

   

  Zasady ustalania i przestrzegania zakazu konkurencji, Bezpieczeństwo Pracy- nauka i Praktyka, maj 2014 r., artykułdostępny na:

  http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P15600149351347541340906&magazineEditionId=1067#art_id_href_5829

   

  Umowa zlecenia a umowa o pracę, Bezpieczeństwo Pracy- nauka i Praktyka, wrzesień 2014 r., artykułdostępny na:

  http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P3800235001336644339712