W CZYM MOŻEMY POMÓC?
Służymy pomocą w ramach indywidualnych konsultacji prawnych jak również w stałej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta. W szczególności oferujemy:
  • doradztwo w ramach konsultacji prawnych lub stałej obsługi prawnej;
  • sporządzanie w imieniu lub na rzecz naszych klientów wszelkich pism przedsądowych i sądowych, projektów ugód lub porozumień, opinii prawnych, analiz, projektów umów.
  • reprezentację Klienta na każdym stadium postępowania przed każdym Sądem lub organem działającym na terenie RP.


Postępowania sądowe i sądowo - administracyjne

Gintowt Adwokaci Radcowie to zespół adwokatów i radców prawnych, których praktyka sądowa stanowi podstawowy profil działalności. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania przed wszystkimi Sądami powszechnymi (sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne) i administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny) oraz przed Sądem Najwyższym.

Postępowania administracyjne

Naszych Klientów reprezentujemy również przed organami administracji publicznej m. in: przed ministrami, ministerstwami, urzędami takimi jak na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego a ponadto przed wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, starostami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Pomagamy ponadto w polubownym rozwiązywaniu sporów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach arbitrażowych ad hoc.

Mediacje

Jesteśmy w pełni przygotowani do świadczenia pomocy poprzez organizowanie i prowadzenie mediacji. Jest to szybko rozwijająca się w Polsce instytucja, która zyskuje coraz większe uznanie i szacunek jako stosunkowo tani i szybki sposób poza sądowego kompromisu uzyskiwanego w profesjonalnych i życzliwych warunkach.

Negocjacje

Lata praktyki w zawodzie adwokata lub radcy prawnego, obserwacji relacji międzyludzkich i ich potrzeb oraz dynamiki rynku i związanych z nią oczekiwań Klientów to również wszechstronna kompetencja do przygotowywania oraz prowadzenia w imieniu naszych Klientów negocjacji.