Gintowt Adwokaci Radcowie jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców z branży lotniczej, jak również pomóc pasjonatom i użytkownikom lotnictwa cywilnego, we wszystkich sprawach dotyczących prawa lotniczego, a w szczególności w zakresie:

  • reprezentowania przedsiębiorców i osób fizycznych przed Prezesem Urzędu Cywilnego, w tym zastępstwa w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
  • reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg na rozstrzygnięcia administracyjne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • przygotowywania opinii prawnych z zakresu prawa lotniczego;
  • opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego oraz reprezentowanie Klientów Kancelarii w toku procesu legislacyjnego;
  • uzyskiwania odszkodowań lotniczych;
  • reprezentowania przed KomisjąOchrony Praw Pasażerów;
  • reprezentowania Klientów Kancelarii przed Państwową KomisjąBadania Wypadków Lotniczych.

Powrót do podstrony Usługi