Gintowt Adwokaci Radcowie zrzesza adwokatów, którzy od wielu lat aktywnie działają na polu karnym. Biorą udział w postępowaniach karnych zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych jak również w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych.

Nasza pomoc obejmuje każde stadium postępowania karnego.


Powrót do podstrony Usługi