W zakresie prawa pracy oferujemy doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą, jak i rozwiązaniem stosunku pracy.

W szczególności:

  • negocjujemy warunki pracy i płacy w imieniu pracodawcy jak i pracownika;
  • przygotowujemy projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej;
  • asystujemy w negocjacjach oraz przygotowujemy kontrakty menedżerskie;
  • doradzamy w zakresie zwolnień grupowych jak i indywidualnych;
  • przygotowujemy jak też opiniujemy regulaminy, w szczególności regulaminy pracy i wynagradzania;
  • doradzamy w sprawach dotyczących pracowniczej własności intelektualnej, w tym także tej powstałej w ramach umów cywilnoprawnych;
  • doradzamy w kwestiach związanych z danymi osobowymi pracowników począwszy od zasad ich zbierania poprzez ich przetwarzanie i wykonywanie obowiązków administracyjnych;
  • w relacjach pracownik-pracodawca pomagamy obydwu stronom w kwestiach mobbingu lub dyskryminacji, zarówno na etapie przedsądowym, jak i ewentualnych postępowań;
  • reprezentujemy strony umowy o pracę w sprawach przed Sądem pracy (w zakresie m.in.: wypłaty zaległych wynagrodzeń, ekwiwalentów za urlop, odszkodowań za bezpodstawne zwolnienie itp.)

Powrót do podstrony Usługi