W dziedzinie praw własności przemysłowejświadczymy obsługę prawną w następującym zakresie:

  • prowadzimy postępowania sporne przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi dotyczące wszelkich naruszeń praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
  • prowadzimy postępowania w polskiej i wspólnotowej procedurze celnej dotyczące naruszeń praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
  • doradzamy w zakresie zarządzania prawami własności przemysłowej, w tym analizujmy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, monitorujemy czas trwania ochrony;
  • doradzamy przy sporządzaniu umów przeniesienia praw własności przemysłowej lub umów licencyjnych, jak również doradzamy w innych kwestiach z dziedziny praw własności przemysłowej.

Powrót do podstrony Usługi