Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, w tym odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błędy w sztuce medycznej, odszkodowanie za szkody wyrządzone przez organy państwowe, odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie.

Prowadzimy postępowania o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych.


Powrót do podstrony Usługi