W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego mamy duże doświadczenie m.in. w sprawach o:

  • rozwód albo separację;
  • podział majątku małżeńskiego;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • alimenty;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • ustalenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie lub zaprzeczenia pochodzenia dziecka;


Powrót do podstrony Usługi