Gintowt Adwokaci Radcowie posiada bogatą, bo sięgającą początku lat 90, praktykę związaną z rynkiem nieruchomości i inwestycji budowlanych.

Asystujemy naszym Klientom na każdym etapie procesu budowlanego jak również w czynnościach poprzedzających jego rozpoczęcie.

Dokonujemy oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, negocjujemy warunki umów dotyczących nieruchomości. Podejmujemy wszelkie niezbędne czynności celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji (m.in. działania związane z wykreśleniem hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych).

Pomagamy w bieżących problemach związanych z realizacją procesu budowlanego, wskazujemy optymalne rozwiązania prawne, prowadzimy negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości, doradzamy w postępowaniach przetargowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomościami.


Powrót do podstrony Usługi